03 Aralık 2007 Söyleşi - Etkili Yöneticilik 06 Mart 2008 Söyleşi - Fizik ve Bilinç 08 Kasım 2007 Söyleşi - Soğutma Teknikleri 1 Kasım 2006 Teknik Gezi - TSE GEbze (1) 1 Kasım 2006 Teknik Gezi - TSE GEbze (5) 1 Kasım 2006 Teknik Gezi - TSE GEbze 11 Eylül 2006 Söyleşi - Yangın Yönetmeliği 12 Ekim 2006 Söyleşi - Şantiye Teknikleri 14 Eylül 2006 Teknik Gezi - Tübitak 17 Mart 2008 Söyleşi - Boya Çürütme Sistemleri 18 Eylül 2007 Söyleşi - Santrüfüj Pompalar (1) 18.04.2005 standar pompa teknik gezi0001 18.04.2005 teknik gezi0001 18.04.2005 teknik gezii0001 2 Ekim 2006 Söyleşi - Kanola ile Biodizel 20 Kasım 2006 Söyleşi - Kızgın Yağ Tesisatı (1) 20 Kasım 2006 Söyleşi - Kızgın Yağ Tesisatı (2) 20 Kasım 2006 Söyleşi - Kızgın Yağ Tesisatı (3) 20 Kasım 2006 Söyleşi - Kızgın Yağ Tesisatı 2002.09.30 TMMOB İst. İKK - Deprem Konulu Panel (1) 2002.09.30 TMMOB İst. İKK - Deprem Konulu Panel (10) 2002.09.30 TMMOB İst. İKK - Deprem Konulu Panel (2) 2002.09.30 TMMOB İst. İKK - Deprem Konulu Panel (3) 2002.09.30 TMMOB İst. İKK - Deprem Konulu Panel (4) 2002.09.30 TMMOB İst. İKK - Deprem Konulu Panel (5) 2002.09.30 TMMOB İst. İKK - Deprem Konulu Panel (6) 2002.09.30 TMMOB İst. İKK - Deprem Konulu Panel (8) 2002.09.30 TMMOB İst. İKK - Deprem Konulu Panel (9) 2004 Söyleşi - KOSGEB (1) 2004 Söyleşi - KOSGEB 2004.10.28 Söyleşi - Bilinç Oluşuyor (1) 2004.10.28 Söyleşi - Bilinç Oluşuyor (2) 2004.10.28 Söyleşi - Bilinç Oluşuyor (3) 2004.10.28 Söyleşi - Bilinç Oluşuyor (4) 2004.10.28 Söyleşi - Bilinç Oluşuyor (5) 2004.10.28 Söyleşi - Bilinç Oluşuyor (6) 2004.10.28 Söyleşi - Bilinç Oluşuyor 2004.11.25 Söyleşi postmodernizm ve globalleşme (11) 2004.11.25 Söyleşi postmodernizm ve globalleşme (2) 2004.11.25 Söyleşi postmodernizm ve globalleşme (7) 2004.11.25 Söyleşi postmodernizm ve globalleşme (8) 2004.11.26 Söyleşi - İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 2004.11.27 SSK Söyleşisi (1) 2004.11.27 SSK Söyleşisi (2) 2004.11.27 SSK Söyleşisi (3) 2004.11.27 SSK Söyleşisi 2006.03.30 Söyleşi - ISO 9001-2000 2006.04.06 Söyleşi - ANSYS 2006.04.25 Söyleşi - Hidrofor ve Pompa Seçimi 2006.04.27 Söyleşi - CATIA 2007.11.05 Genetik Modifiye Organizmalar Söyleşisi 2007.11.08 Soğutma Teknikleri Söyleşisi 2007.11.19 Yaratıcı Düşünme ve Spontane Davranabilme Söyleşisi 2008 Söyleşi - Felsefe 1 2008 Söyleşi - Felsefe 3 2008.02.11 Antik Çağdan Günümüze Felsefe Söyleşisi 1 2008.02.11 Antik Çağdan Günümüze Felsefe Söyleşisi 2008.03.07 Aydınlanma Felsefesi Söyleşisi 2008.10.16 Kuantum Mekaniği ve Özgür İrade Söyleşisi 1 2008.10.16 Kuantum Mekaniği ve Özgür İrade Söyleşisi 2008.10.30 Deprem ve Temel Afet Bilinci Söyleşisi 2008.11.10 Kyoto Protokolü ve Türkiye Paneli 2008.11.31 Fırat Plastik Teknik Gezisi 2008.12.24 Güneş Enerjisi Söyleşisi 2009 EÜAŞ Ambarlı Termik Santrali Teknik Gezisi 2009 Küçükçekmece Nükleer Araştırma Merkezi Teknik Gezisi 2009.01.13 Yenilenebilir Enerjiler Söyleşisi 2009.01.14 Konutlarda Güvenli Doğalgaz Kullanımı Söyleşisi 2009.01.29 Doğalgazda Emniyet ve Verimli Kullanım Esasları Paneli 2009.01.29 Doğalgazda Emniyet ve Verimli Kullanım Esasları Paneli1 2009.01.29 Doğalgazda Emniyet ve Verimli Kullanım Esasları Paneli2 2009.02.06 Geçmişten Bugüne Filistin Sorunu Söyleşisi 2009.02.07 Ücretli Mühendisler ve Kriz Söyleşisi 2009.02.19 Boğazda Kentsel Dönüşümün 3. Raundu Söyleşisi 2009.02.19 Suyun Ticarileştirilmesi Paneli 2009.02.19 Suyun Ticarileştirilmesi Paneli1 2009.02.19 Suyun Ticarileştirilmesi Paneli2 2009.02.19 Suyun Ticarileştirilmesi Paneli3 2009.02.26 Mühendislik Etiği Söyleşisi 2 2009.02.26 Mühendislik Etiği Söyleşisi 2009.02.28 Türkiyede Kadın Hareketini Tarihi Söyleşisi 1 (11) 2009.02.28 Türkiyede Kadın Hareketini Tarihi Söyleşisi 1 (12) 2009.02.28 Türkiyede Kadın Hareketini Tarihi Söyleşisi 1 (15) 2009.02.28 Türkiyede Kadın Hareketini Tarihi Söyleşisi 1 (16) 2009.02.28 Türkiyede Kadın Hareketini Tarihi Söyleşisi 1 (17) 2009.02.28 Türkiyede Kadın Hareketini Tarihi Söyleşisi 1 (18) 2009.02.28 Türkiyede Kadın Hareketini Tarihi Söyleşisi 1 (19) 2009.02.28 Türkiyede Kadın Hareketini Tarihi Söyleşisi 1 (4) 2009.02.28 Türkiyede Kadın Hareketini Tarihi Söyleşisi 1 (5) 2009.02.28 Türkiyede Kadın Hareketini Tarihi Söyleşisi 1 (6) 2009.02.28 Türkiyede Kadın Hareketini Tarihi Söyleşisi 1 (7) 2009.02.28 Türkiyede Kadın Hareketini Tarihi Söyleşisi 1 (8) 2009.02.28 Türkiyede Kadın Hareketini Tarihi Söyleşisi 1 2009.03.11 Nasıl Bir İstanbul, Nasıl Bir Yerel Yönetim Paneli (1) 2009.03.11 Nasıl Bir İstanbul, Nasıl Bir Yerel Yönetim Paneli (2) 2009.03.11 Nasıl Bir İstanbul, Nasıl Bir Yerel Yönetim Paneli (3) 2009.03.11 Nasıl Bir İstanbul, Nasıl Bir Yerel Yönetim Paneli (4) 2009.03.11 Nasıl Bir İstanbul, Nasıl Bir Yerel Yönetim Paneli (7) 2009.03.11 Nasıl Bir İstanbul, Nasıl Bir Yerel Yönetim Paneli (9) 2009.03.11 Nasıl Bir İstanbul, Nasıl Bir Yerel Yönetim Paneli 2009.03.14 Üretimden Tüketime Kalite ve Tüketici Hakları Paneli 1 (1) 2009.03.14 Üretimden Tüketime Kalite ve Tüketici Hakları Paneli 1 (2) 2009.03.14 Üretimden Tüketime Kalite ve Tüketici Hakları Paneli 1 (3) 2009.03.19 Türkiye Bilim ve Teknoloji Politikaları Değerlendirme Söyleşisi 1 2009.03.19 Türkiye Bilim ve Teknoloji Politikaları Değerlendirme Söyleşisi 2 2009.03.26 Baymak Teknik Gezisi 2 2009.03.26 Baymak Teknik Gezisi 3 2009.03.26 Baymak Teknik Gezisi 4 2009.03.26 Baymak Teknik Gezisi 2009.03.27 Köy Hizmetleri Lisesi Söyleşisi 2009.05.07 Gedik Döküm Teknik Gezisi 2009.05.11 VRC Klima Sistemleri Söyleşisi 2009.05.13 Avrupada Fordizmin İnşaası Söyleşisi 2009.05.21 Mühendislik Özlük Hakları Söyleşisi 2009.11.23 İlteriş Tezer ile Sunum ve Söyleşi 2009.12.02 Friterm A.Ş. Fabrikası Teknik Gezisi 2009.12.07 Balans Vanaları ve Kalorimetreler Söyleşisi 2009.12.11 100 Soruda Endüstriyel Mekanik Tesisat Söyleşisi 2009.12.18 Cengiz Akduman İle Sunum ve Söyleşi 2009.12.21 Yakıt Paylaşımı ve Enerji Tasarrufu Söyleşisi 2009.12.23 AİTM nin Geleceği Söyleşisi 2010.02.05 Ticari Mutfaklarda Havalandırma Sistemleri Tasarımı Söyleşisi 2010.02.11 MIM Teknolojisi Teknik Gezisi 2010.02.12 Güneş Enerjisi ve Fotovoltaik Piller Söyleşisi 2010.02.15 İstihdam Odaklı ve Öncelikli Sektörlere Dayanan Sanayi Politikaları Söyleşisi 2010.02.17 Hidrolik Asansörler Söyleşisi 2010.02.22 Enerji Verimliliği ve Sertifikasyonu Söyleşisi 2010.02.25 Endüstriyel Havalandırma Söyleşisi 2010.03.02 Mühendislik Günleri (1) 2010.03.02 Mühendislik Günleri (2) 2010.03.02 Mühendislik Günleri (3) 2010.03.02 Mühendislik Günleri (7) 2010.03.02 Mühendislik Günleri 2010.03.05 Yangın Tesisatında Kaşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri Söyleşisi 2010.03.10 Hijyen Klima Söyleşisi 21 Eylül 2006 Teknik Gezi - Nükleer Santral (1) 21 Eylül 2006 Teknik Gezi - Nükleer Santral (2) 22 Kasım 2006 Söyleşi - Linux (1) 22 Kasım 2006 Söyleşi - Linux (2) 22 Kasım 2006 Söyleşi - Linux 23 Kasım 2006 Söyleşi - TS825 ve Isı Yalıtım Uygulamaları (1) 23 Kasım 2006 Söyleşi - TS825 ve Isı Yalıtım Uygulamaları (2) 23 Kasım 2006 Söyleşi - TS825 ve Isı Yalıtım Uygulamaları 27.02.2002  iktlli tknk gezi AKE ltd.şti.0001 27.02.2002 iktlli teknk gezi varlık makine0001 27.12.2002 ikitelli teknik gezi0001 27.12.2002 ikitelli teknik gezi0002 27.12.2002 iktlli teknik gezi0001 27.12.2002 iktlli teknk gezi AKE ltd şti0001 27.12.2002 iktlli teknk gezi varlık mak.0001 27.12.2002 İKİTELLİ TEKNİK GEZİ0001 28.03.2005 teknik gezi batı AŞ.0001 28.03.2005 ıstaş AŞ. teknik gezi0001 5 Aralık 2007  Söyleşi - Atık Su Arıtma 6 Kasım 2006 Söyleşi - Kişisel Gelişim (1) 6 Kasım 2006 Söyleşi - Kişisel Gelişim (2) 6 Kasım 2006 Söyleşi - Kişisel Gelişim (4) 7 Kasım 2006 Teknik Gezi (2) 7 Kasım 2006 Teknik Gezi (3) 9 Kasım 2006 Söyleşi - Mühendis Yetkilendirme (1) 9 Kasım 2006 Söyleşi - Mühendis Yetkilendirme Atilla subaşı marmaray gezisi aydınlanma2 aydınlanma_söyleşi_2 B.köy-sanat b.köy-siyasal b.köy-spor amacli b.köy-teknik gezi b.köy-uyusturucu ce paneli Doğalgaz_Güv_Kullanım_panel_foto_4 ERP_Deneyimi_söyleşi_1 felsefe1 fizik_ve_bilinc fordgzi1 Gedik_Döküm_Teknik_Gezi_1 Gedik_Döküm_Teknik_Gezi_2 Gedik_Döküm_Teknik_Gezi_3 ikitelli teknk gezi0001 imes teknik gezi IMG00019 img0036 img0037 img0038 img0039 IMG_0519 IMG_3368a_J İlişkilerde_Kriz_Yöetimi_söyleşi_1 İlişkilerde_Kriz_Yöetimi_söyleşi_2 Kartal_Lise_Söyleşileri_1 Kartal_Lise_Söyleşileri_2 Kartal_Lise_Söyleşileri_4 Kartal_Lise_Söyleşileri_5 klasik alm2 kuba2 marmaray gezisi MARMARAY GEZİSİ 2 michel_faucoult_söyleşi_1 n_kleer_enrji P1010011 P1010012 P1010017 P1010018 sicko1 su_şartalandırma_söyleşi_2 tarama0250 tarama0251 tcdd Teknik Gezi - DESAN Teknik Gezi - izaydas teknik gezi 1 teknik gezi 2 teknik gezi 3 Teknik GEzi Beylikdüzü teknik gezi Hyundai teknik gezi teknik gezi0001 teknik gezi0002 teknikgezi teknikgezi1 tulomsas gezi1 tübitak_mam_teknik_gezi uygar karataş atilla subaşı özgür arslan marmaray gezisi varolus2 yenicag fel2 YTÜ öğrenci iş yeri ziyaretlerinden0001 öğrenci iş yeri ziyaretlerinden sonra düzenlenen yemek0001